Archives for Hutbeler

Hutbeler

Hizmet

Muhterem Müslümanlar!          Bu haftaki hutbemiz, Allah’ın dinine hizmette gösterilmesi icabeden gayret hakkında olacaktır.          Mahlukatın en şereflisi olan insana verilen vazife “Her nimetin, külfeti; nimetin büyüklüğüne göredir”, kaidesince bütün…
Continue Reading
Hutbeler

Kelime-i Tevhid

Muhterem Müslümanlar Bu haftaki hutbemizin mevzuu Kelime-i Tevhit hakkında olacaktır.           İnsan,İslam dinini kabul edecek bir istidâat üzerine yaratılmış bulunmaktadı kabiliyet,bir çekirdek misali,iman nurunun ışığı ve ısısıyla çatlayıp ibadetin feyziyle…
Continue Reading