Muhterem Müslümanlar!          Bu haftaki hutbemiz, Allah’ın dinine hizmette gösterilmesi icabeden gayret hakkında olacaktır.          Mahlukatın en şereflisi olan insana verilen vazife “Her nimetin, külfeti; nimetin büyüklüğüne göredir”, kaidesince...
Devamını Oku